O MNIE

Nazywam się Michał Kasznia. W 1999 roku ukończyłem studia wyższe na Wydziale Lekarskim Uniwerytetu Medycznego w Poznaniu uzyskując dyplom lekarza medycyny. Od 2001 roku pracuję na stanowisku asystenta Oddziału Chirurgii Ogólnej w Ostrowie Wielkopolskim. W 2011 roku zdałem państwowy egzamin specjalizacyjny uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej.

Od 2009 roku jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, wchodzącego w skład Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Estetycznej UIME (Union Internationale de Medicine Esthetique).

W latach 2010-2013 byłem słuchaczem Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Po zdaniu pozytywnie egzaminu oraz złożeniu pracy dyplomowej zatytułowanej Laser CO2 jako uniwersalne narzędzie pracy w praktyce lekarza chirurga i lekarza medycyny estetycznej przed Komitetem Naukowym uzyskałem tytuł Lekarza Medycyny Estetycznej.

Przez ostatnie lata byłem uczestnikiem wielu konferencji krajowych i międzynarodowych oraz licznych kursów doskonalących podnosząc swoje kwalifikacje z zakresu chirurgii ogólnej i laserowej oraz medycyny estetycznej.

W swojej praktyce wykonuję zabiegi używając wyłącznie preparatów wysokiej jakości znanych, światowych firm, co gwarantuje dobry efekt estetyczny i zapewnia wymagane bezpieczeństwo moim pacjentom.

Zainteresowania pozazawodowe:

żeglarstwo, narciarstwo, tenis, pływanie

Prywatnie:

żonaty z Justyną Kasznią - lekarzem psychiatrą; ojciec córki Aleksandry.